Ethiek

D’Arta zet zich in voor verantwoord ethisch gedrag. Dit zowel naar haar medewerkers, klanten, leveranciers als naar de samenleving in het algemeen:

  • Een veilige, gezonde werkomgeving en positieve werksfeer creëren voor onze medewerkers
  • Handelen met onze partners (klanten en leveranciers) op een eerlijke en verantwoorde manier
  • Duidelijke en correcte communicatie naar alle belanghebbenden

D’Arta heeft een gedragscode die alle werknemers en andere belanghebbenden aanmoedigt om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Deze gedragscode kan hier gedownload worden.

Heeft u een bezorgdheid, vraag, probleem of klacht (vb. onveilige situatie, niet correcte zaken, wanpraktijken, …) dan kunt u ons steeds telefonisch bereiken op +32(0)51 82 30 00 of per mail via integrity@darta.com.

Anoniem melden is ook mogelijk via deze link.